سهیل صدیق

اسرار تجاری چیست ؟

فرمول، طرح، روش، الگو، فرآیند یا مجموعه‌ای از اطلاعات که بصورت کلی در دسترس یا قابل تحقیق نیست و بر اساسرار تجاریاس آنها می‌توان از مزایای اقتصادی نسبت به رقبا یا مشتریان بهره‌مند شد را اسرار تجاری می‌گویند. در بعضی از حوزه‌های قضای به این اسرار “اطلاعات محرمانه” یا “اطلاعات طبقه بندی شده” نیز می‌گویند.

در بررسی مشترکی که در سال ۲۰۰۱ انجمن امریکایی امنیت صنعتی و اتاق بازرگانی امریکا انجام داده اند ، معلوم شد که سوءاستفاده یا دزدی اطلاعات اختصاصی شرکت ها به هزار شرکت بین ۵۳ تا ۵۹ میلیون دلار زیان وارد کرده است .

اسرار تجاری این مزایا را دارند که :

۱) حمایت از آنها از زمان ایجاد اطلاعات آغاز می شود .

۲) حمایت از آن ها محدودیت زمانی ندارد .

۳) حمایت از اسرار تجاری تازمانی که اطلاعات محرمانه باقی بمانند ، ادامه خواهد داشت .

در حوزه‌های قضایی مختلف ممکن است راز تجاری بصورت متفاوت تعریف شده‌باشد، ولی سه عامل مشترک میان اکثر تعاریف وجود دارد

  • بصورت کلی آشنا یا قابل تحقیق برای عموم نیست؛
  • باید حاوی امتیاز اقتصادی برای دارنده آن باشد؛
  • به نحوی که عرفاً شایسته آن اطلاعات است، حفاظت شده باشند؛

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اسرار تجاری می توانید مقاله زیر در مورد اسرار تجاری را همراه با ترجمه کامل دریافت نمایید.

دریافت مقاله

دریافت ترجمه مقاله

آیا این مطلب مفید بود؟

+2
0
  


ارسال دیدگاه
به جای وارد کردن مشخصات، می‌توانید با یکی از حساب‌های خود وارد شوید
(الزامی) (الزامی)


1 × سه =


پشتیبانی آنلاین